Ateljé Kreativ
Brodyrlektioner

Sidan för dig som har eller kommer skaffa en brodyrmaskin. Stor eller liten, ny eller gammal har ingen betydelse.

Verktyget kontur.

Embird Verktyg - Kontur

Se videon. Del 1.
Se videon på YouTube (denna är alla videor samlat i en) Tillbaka till alla verktyg.

Vad är kontur
Med verktyget Kontur kan du göra som namnet antyder, konturer. Men du kan göra så mycket mer med detta. Du kan förutom raksöm göra tresteg, redwork, motiv, stjälkstygn, satinsöm, applikation och bård.

avdelare-bok

Se videon. Del 2.


Att skapa objektet
Välj verktyget och sätt första noden.

Raka eller svängda linjer. När du sätter noder kan du välja raka linjer eller kurviga. Väljer du kurviga får du en cirkelnod på linjen som du kan justera.

Konturverktyget kan börja och sluta på olika platser. Sätt så få noder som möjligt, det är lättare att redigera senare om det behövs.

Bakåtstygn. Bakåtstygn. Ofta när man skapar med konturverktyget vandrar man iväg och skall gå tillbaka samma väg, då kan du välja Bakåtstygn så skapas ett nytt objekt som är identiskt med föregående men syr åt andra hållet. När du satt sista noden där du skall vända kan du klicka på ikonen Bakåtstygn eller bokstaven ”B”. Du får då båda objekten packade till ett objekt. Du ser det på att det är ett hänglås till höger om objektbilden. I fönstret Delar kan du ser vilka delar som objektet innehåller.

Vill du redigera eller ta bort markerar du objektet i fönstret Delar, högerklicka och välj vad du skall göra. Vill du ha objekten men inte hoppackade markerar du objektet i objektfönstret, högerklickar och välj Dela.

Då du håller på med en kontur tex, så vill du att nästa objekt skall börja där föregående slutade så att det inte blir hopp. Då finns det flera sätt att göra.

  1. Välj verktyget igen. Sätt ingen nod utan klicka på siffran 3, ovanför bokstäverna.
  2. Välj verktyget igen. Sätt en nod och klicka Ctrl+F1.
  3. Fäst vid närmsta nod. Dubbelklicka nära där den skall placeras, helst i en tom yta om det går, första noden skapas, klicka Alt+C eller ikonen Fäst vid närmsta nod.
Det finns säkert fler sätt. Dessa fungerar även med andra verktyg men är mest användbara med Kontur.

När du så har skapat en hel kontur, i små delar, så bör du sätta ihop allt till ett objekt så du inte får en massa onödiga stygn. Om du har kvar alla småobjekt kommer Embird att se till att det är stygn vid varje början och slut. Slår du ihop allt får du en söm som är mer följsam och med mindre antal stygn.

Objektfönster.
Alla objekt du skall sätta ihop måste vara utan hopp dvs du skall inte se någon sax och de måste vara i en följd i objektfönstret. Objekten i bilden kan inte alla sättas ihop till en utan 1-3 får bli ett och 4-6 ett nytt.

Markera objekt i objektfönster.

Markera objekt 1-3. Välj Transformera/Kombinera konturlinjer.

Nu har du ett objekt som är helt som om du hade gjort allt utan att stoppa och göra nya objekt hela tiden.

Kombinera konkturlinjer.

Detta är inte helt lätt att förstå till en början och denna lektion går bara enkelt genom hur verktygen fungerar. Mer om teknik kan du hitta i mina andra lektioner. Men du har fått lite att träna på.

avdelare-bok

Inställningar
Du väljer först om du skall ha någon typ av stygn, raksöm eller mönster, eller Stjälkstygn, Satinsöm, Applikation eller Bård.

Se videon. Del 3.

Stjälkstygn

Inställningar stjälkstygn.

Stjälkstygn är en satinsöm som är vinklad. Passar till de ställen då du vill ha satinsöm men den vanliga blir för smal och sjunker ner. Du kan i och för sig sätta segmenten så de är vinklade men ibland är det enklare att använda Stjälkstygn.

Du väljer bredden på sömmen, minsta stygnlängd och längsta stygnlängd.

avdelare-bok

Se videon. Del 4.

Raksöm och söm med mönster

Inställningar raksöm.
För raksöm och olika typer av mönster väljer du önskat i listan.

Inställningar raksöm.
För raksöm, tresteg och redwork väljer du Maximal och Minimal stygnlängd.

För övriga kan du välja även bredd.

Testa dig fram genom att klicka på Verkställ.


Använd Kontur till konturer, redwork (bilder som bara är linje i rött t.ex.) och små detaljer i brodyrer mm. Många gånger är det snyggare att lägga kontur över en fyllning (använd den släta omönstrade fyllningen) än att använda ett mönster i fyllningen. Kontur används också till text som skall vara tunna linjer.

avdelare-bok

Se videon. Del 5.
Inställningar satinsöm.
Satinsöm
Då du skall ha en satinsöm som är lika bred hela vägen kan du istället för att använda läge C med verktyget Satinsöm välja Satinsöm i verktyget Kontur.

Du sätter noderna i mitten av den linje som skall bli satinsöm.

Bredden väljer du längst upp. Täthet en bit ner och understygn till höger.

Konvertera.
Vill du ändå ha ett objekt som är av det riktiga verktyget Satinsöm kan du konvertera denna. Markera objektet och välj Konvertera/Skapa satinsöm från kontur.Bredd på satinsöm.
Du får en fråga hur bred sömmen skall vara. Välj och klicka OK.

avdelare-bok

Se videon. Del 6.

Konvertera applikation till satinsöm.
Applikation
Du kan göra snabba applikationer med verktyget kontur. Inställningarna är samma som för Satinsöm. Men du kan testa att bocka bort alla understygn först och göra ett test.

Du får en raksöm som visar placeringen, lägg då på tyget. Sedan en svag sicksack som du sedan klipper tätt intill. Sist sys en tät satinsöm. Det är i denna som understygnen kommer läggas till om du så önskar.

Du kan konvertera även denna till satinsöm men du förlorar då applikationen.

avdelare-bok

Se videon. Del 7.

Inställningar bård.
Bård
Du kan även göra bård. Den skiljer sig lite från de andra mönstren. De vanliga mönstren är mer som en bild ritad utan att lyfta pennan medan bård är som en vanlig brodyr med fyllning, satin och kontur.


Inställningar bård.
Du väljer bredd överst, täthet längre ner, längden längst ner och om det skall vara understygn.

På den första, Rope 1, är det en kontur som du kan välja färg på.

avdelare-bok

Egna mönster och bårder
Du kan skapa egna enkla mönster och avancerade bårder. Det är tyvärr en lektion för sig.

De egna mönster du ev skapar hamnar överst i lista där du väljer mönster eller bård.

Egna bårder.
För att skapa egna fyllningar och mönster går du in i Egen redigering, finns även som ikon ovanför arbetsytan.

Bård måste du välja Brodyr/Bård/Ny bård för att skapa. Den sparas som en .eof-fil som du sedan hämtar in i Egen redigering.

Egna bårder.

avdelare-bok