Ateljé Kreativ
Brodyrlektioner

Sidan för dig som har eller kommer skaffa en brodyrmaskin. Stor eller liten, ny eller gammal har ingen betydelse.

Verktyget Satinsöm.

Embird Verktyg - Satinsöm

Se videon. Del 1.
Se videon på YouTube Tillbaka till alla verktyg.

Vad är Satinsöm
Näst efter fyllning är nog satinsöm vanligast.

Med satinsöm får du den där extra dimensionen.

All text, ja nästan all i alla fall, blir snyggast med satinsöm. Det är först när bredden på något ställe blir bredare än 12 mm som du bör använda satinsöm med mönster eller fyllning.

Gör du en satinsöm som är bredare än 12 mm får du streckade linjer vilket menas att symaskinen fäster tråden, klipper den (om din maskin kan det), hoppar över till andra sidan och fäster. Detta upprepas hela den längden som du har streckade linjer.

Du kan göra fyra saker för att få bort dessa hopp och klipp.

  1. Minska bredden
  2. Välja utseendet Bred satin
  3. Konvertera till satinsöm med mönster
  4. Använda verktyget Rispa och på så sätt få in stygn mitt i
En satinsöm bör inte heller vara för smal. Smalare än 1-1½ mm fungerar inte. Bredden kan variera beroende på tyg.

avdelare-bok
Typ av linje för noder.

Att skapa objektet
En satinsöm kan börja och sluta på olika ställen, behöver inte vara ett slutet objekt.

Du har två linjer där stygnen växelvis placeras så det blir sicksack. Om du inte har Segmentlinjer så bestäms vinkeln på stygnen av de två första och sista noderna.

Lägger du in segmentlinjer kan du bestämma i vilken vinkel satinsömmen skall sys i.

Dessa segmentlinjer syns som streckade linjer mellan de två ytterlinjerna.

Du har tre olika möjligheter att sätta noderna på.

  1. A - en sida i taget
  2. B - Sidorna parallellt (ena sidan sedan mittemot)
  3. C - I mitten av tänkt satinsöm. Bredden blir lika hela vägen
Välj verktyget Satinsöm.

Sätt den första noden. För att sätta den andra kan du antingen klicka på den första och dra till sin plats eller så klickar du där den skall vara.

Du har nu en streckad linje mellan dessa. Den första noden är med fyra streck.

avdelare-bok
A, B och C - läge

Se videon. Del 2.
Se videon på YouTube

Använder du läge A så klickar du på den ena av startnoderna och sedan sätter du noder utmed den sidan. När du skall sätta andra sidan klickar du på den andra startnoden och sätter noder på den sidan. Det måste inte vara samma antal noder på sidorna.

avdelare-bok

Se videon. Del 3.
Se videon på YouTube

Använder du läge B så sätter du tredje noden på samma sida som första och fjärde noden på samma sida som andra. Notera att när du klickar, markerar en av de två sista noderna för att fortsätta efter att du har redigerat så kommer den andra av parnoderna att placeras på den sidan. Lite lurigt innan man förstår.

avdelare-bok

Se videon. Del 4.

Använder du läge C så sätter du endast en rad av noder. De skall placeras i mitten av den tänkta linjen. Bredden bestäms av den bredd du har mellan de två första noderna som sätts normalt.

avdelare-bok

Se videon. Del 5.
Se videon på YouTube

Du kan när som helst byta läge om det behövs.

Du kan använda raka linjer eller kurviga.

Raka eller kurviga linjer.

När du placerar noderna tänk på att sätta så få som möjligt. Ju fler noder du har desto jobbigare är det att redigera och få linjen snygg.

När du flyttat färdigt på noderna högerklickar du och väljer ”Avluta” eller ”Skapa stygn”.

Redigera gör du genom att markera objektet i fönstret till höger, högerklicka och välj ”Redigera”.

Segment.

Behöver du senare lägga till ett segment, för att bestämma vinkeln, ser du till att två fyrkantsnoder finns på var sida. Markera en av dem, högerklicka, välj ”Slut på segment”. En streckad linje skall nu placeras mellan fyrkantsnoderna. Skulle linjen hamna mellan fel punkter klickar du på Ångra och flyttar en av fyrkantsnoderna så de är tätare. Segmentet skapas mellan den markerade och den som är närmast på andra sidan.

För att ta bort ett segment markerar du en av noderna som är kopplad till segmentet, högerklicka, välj Ta bort. Behöver du noden får du markera nästa nod, högerklicka , välj Infoga.

avdelare-bok

Inställningar för Satinsöm.
Se videon. Del 6.
Inställningar
Markera objektet, högerklicka, välj Inställningar.

Du kan göra mycket roligt med satinsömmen. Den måste inte alltid vara helt slät och/eller tät. Du kan i listan Exempel välja bland olika utseenden.

Välj täthet och ev. kompensation.

I listan Forma väljer du hur kanterna skall se ut. Nr 2 och 3 är olika på de olika sidorna. Om du behöver ändra så att formen hamnar på andra sidan går du ur Inställningar och väljer sedan Redigera när du högerklickar. Skifta kanter.
Nu kan du Skifta kanterna.

Du kan ändra oregelbundenheten ytterligare genom att sätta Max slumpvis breddning. Ökar du får du stygn som går utanför din linje minskar du, så det blir minus, går det innanför din linje.

#1 är den linje som startnoden är på och #2 den andra.

Det finns fyra sätt som stygnen räknas ut efter:

Automatiska hörn - På vissa ställen gör detta att satinsömmen sys ut i en spets i hörnet. Bockar du bort denna så sys det som en helhet. Testa alltid att ändra denna om din söm inte ser ut som du tänkt.

Använd täckande stygn - Normalt har man satinsömmen. Men ibland skall man endast ha understygnen och då bockar du bort denna.

Korta automatiskt - Satinsömmen kommer att får några stygn som är kortare just i svängar. Detta gör att den inre kurvan i en sväng inte blir så tät och kanske tom förstör brodyren.

Vinkelräta stygn - Om du använt raka linjer och har denna ibockad kommer satinsömmen bli i vinkel mot linjen nästa fram till ett hörn. Är den inte ibockad så börjar vinklingen på mitten av hela sidan.

avdelare-bok

Se videon. Del 7.
Du kan välja olika understygn.

Jag rekommenderar att i möjligaste mån undvika de automatiska. Du får en söm i mitten av satinsömmen som är med mycket korta stygn som kan förstöra istället för stödja din brodyr.

Med automatiska understygn väljer Embird själv vad som är lämpligast. Den har en förkärlek till Center.

Inställningar för Satinsöm.
Bockar du bort Automatiska understygn kan du själv välja mellan:

Center Sicksack och Kant.

För smala satinsömmar väljer du Kant.

Lite bredare Sicksack och till de bredaste både och. Undvik Center.

Detta är bara förslag. Ser satinsömmen konstig ut efter en test skall du ändra täthet och understygn.

Till sist kan du få stygn som går längs med kanterna och inte sida till sida.

Bocka i Längsgående linjer och du kan välja hur många linjer som det skall vara. Välj hur många gånger stygnen skall gå fram och tillbaka i Lager. (sys som trestegssöm). Bestäm även längd.

avdelare-bok
Gradering.

Gradera fyllning
Du kan gradera en satinsöm så den är tät i ena änden och glesare i andra.

Oftast bör man ha lite tätare än normalt i den täta änden, här 3.6.

Gradering.
Välj den typ av gradering du önskar. Mörkt är tätare och ljust är glesare.

Val av gradering.
Skulle du vilja ha graderingen åt andra hållet kan du ändra söm riktningen på satinsömmen. Går inte det får du öka Täthet och minska Gradering till minus om så behövs.

avdelare-bok

Slumpvis breddning
För att få en ojämn kant, som man har nytta av när man skapar brodyrer av djur tex. Du kan välja att oregelbundenheten skall gå utanför den kant du skapat eller innanför.

Slumpvis breddning. Val av slumpvis breddning.

#1 är den övre kanten och här går stygnen oregelbundet utanför.

#2 är den undre kanten och här går stygnen oregelbundet innanför.

avdelare-bok

Bred Satin.
Bred Satin
När du gör satinsöm som är bredare än 12 mm så kommer du få en väldans massa fäststygn och om din maskin klipper trådar kommer den klippa tills du blir vansinnig.

Du ser att satinsömmen är för bred när du får streckade linjer istället för heldragna där satinsömmen skall vara.

Bred satin.

Väljer du Bred Satin istället så får du stygn inlagda så att stygnlängden inte går över 12 mm men ändå får den blanka ytan. Stygnen syns mycket mindre i verkligheten än här på bild.

avdelare-bok

Se videon. Del 8.
Konvertera till mönster
Vill du använda mönster, samma som du kan ha i fyllningar, så kan du konvertera satinsömmen till Satinsöm med mönster. Mer information om detta verktyg finns i nästa lektion om verktygen.

Konvertera till mönster. Konvertera till mönster. Konvertera till mönster.

avdelare-bok